Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet wettelijk, contractueel of contractueel verplicht. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Een niet-levering heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Server Logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener gestuurd en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO uit gerechtvaardigde interesse in het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
 
Verzamelen en verwerken met behulp van het contactformulier 
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u verstrekte mate. De gegevensverwerking dient voor het leggen van contacten. Door het versturen van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de overgebrachte gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a. DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming te beïnvloeden tot aan de intrekking. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist als u niet akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate zoals daar aangegeven. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming te beïnvloeden tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt achteraf verwijderd.
 
Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw aanvragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet ter beschikking stellen van de goederen betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
Daarbij worden uw gegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde expeditiebedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de afwikkeling van de bestelling en IT-Dienstleister. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 
Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a. DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming aan te tasten tot aan de herroeping. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. 

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Een doorgifte aan andere derden vindt niet plaats.

Doorsturen van het e-mailadres naar de rederijen voor informatie over de status van de verzending
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf in het kader van de contractafwikkeling, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. De expeditie dient om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) verlicht een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming aan te tasten tot aan de intrekking.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Voor de contractafhandeling in het kader van de orderverwerking maken wij gebruik van een merchandise management systeem. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling worden verzameld, naar het volgende adres gestuurd
JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven, Duitsland.

Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser uniek te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel herkend wordt.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om een analyse van het surfgedrag van onze bezoekers mogelijk te maken.

Daarnaast gebruiken we cookies om de bezoekers van andere websites met gerichte, interessante advertenties te bereiken.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG en artikel 6 (1) onder f DSGVO voor het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de volgende links vindt u informatie over hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (inclusief hoe u ze kunt deactiveren):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics 
Op onze website maken wij gebruik van de webanalyseservice Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient om deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Google zal de verkregen informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres eerder ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden overgedragen. Er bestaat een besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van de gegevensoverdracht naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, vanuit een legitiem belang bij het op de behoefte afgestemde en doelgerichte ontwerp van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt en installeert door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl]. U kunt een opt-out cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op alle apparaten vastlegt. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U dient de opt-out uit te voeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effectief te zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie ingesteld: Deactiveer Google Analytics. 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u respectievelijk op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/.

Met behulp van Google Adwords Conversie Tracking 
Op onze website maken wij gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in deze context de conversie tracking. De Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Daarom is er geen mogelijkheid om cookies te volgen via de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO uit het legitieme belang van gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
Om dit te doen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.
U kunt ook uitschakelen gepersonaliseerde reclame voor u in Google's reclame voorkeuren. Instructies voor het gebruik van cookies kunt u vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de verdere informatie over opt-out uit te voeren die daar wordt genoemd.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Duur van de opslag
Na de volledige afwikkeling van het contract worden de gegevens eerst voor de duur van de garantieperiode opgeslagen, vervolgens met inachtneming van de wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens na afloop van de termijn verwijderd als u niet akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten op grond van art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien geeft artikel 21, lid 1, DSGVO u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Contacteer ons op aanvraag. De contactgegevens vindt u in onze afdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Op grond van art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f DSGVO, hebt u het recht om u te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te verzetten tegen dergelijke verwerkingen met het oog op de toekomst.
Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden wordt uitgevoerd, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame beëindigen.

Laatste bijwerking: 25.04.2018